Pere Soler renuncia a les dietes del Consell Comarcal
En compliment del punt 5 del còdi ètic socialista  que Pere Soler va signar el mes de maig de 2015 quan es va presentar a les eleccions i que reflectia que “només hi haurà una retribució pública que serà fixada per criteris de dedicació i austeritat legalment establerts. Renunciaré a la resta de dietas derivades de la representació del meu càrrec en d’altres entitats i/o organismes”, aquest mes ha fet públic que ha renunciat a les dietes que percep per assistir als òrgans colegiats del Consell Comarcal del Vallès Occidental, del qual n’és conseller i portaveu del grup comarcal del PSC.
Soler assegura que no ho ha pogut fer-ho fins ara, donades les dificultats burocràtiques i administratives. No es tracta doncs, d’una autolimitació, ni que la percepció anirà a cap fundació ni al partit, sinó que “la percepció deixarà d’ingressar-se i suposarà una despesa menys en el pressupost comarcal”.

No hay comentarios: