ELS BLOCS INFORMATIUS ELECTORALS

vicenc.san.francisco
Durant aquesta passada campanya electoral s'han repetit les ja clàssiques protestes dels periodistes contra els blocs electorals, d'obligat compliment en els mitjans públics d'informació. Es tracta que els criteris de 'proporcionalitat i representació', que marca la llei electoral per al tractament de les notícies de campanya, es compleixin de forma efectiva. El sector dels 'mass media' està en contra que una llei d'un parlament democràtic reguli les normes en període electoral per garantir la visibilitat i capacitat d'expressió de tots. El gremi de periodistes se sent molest per aquesta norma que regula el seu treball, únicament durant les dues setmanes del període electoral i només en els mitjans públics.
En una societat democràtica com la nostra és inqüestionable la independència dels periodistes en el seu dret a expressar-se lliurement, explicant les notícies des del seu punt de vista. Hem d'assumir que tots interpretem la realitat segons els nostres coneixements, sensacions i creences, així que l'objectivitat no existeix, és una mera entelèquia per marcar els límits del terreny.

Si assumim la necessitat de la independència de la informació i que l'objectivitat no existeix, hem de garantir també el dret de la societat a la informació. Aquest s'aconsegueix amb la llibertat de premsa, fomentar la pluralitat de la informació. Pot sorprendre'ns però són pocs els grups empresarials de comunicació que controlen la informació, a nivell mundial, el mateix a nivell estatal i es repeteix a nivell municipal. No siguem ingenus i mirem quins grups d'informació tenim a casa nostra i quines ideologies representen.

Seria d'agrair una llei de clarificació de la informació, a semblança dels productes de consum que obligués a l'etiquetatge dels mitjans de comunicació, indicant el seu finançament, i dependències. La pregunta és, no si han d'existir els blocs electorals, sinó si realment existeix llibertat i pluralitat informativa.


columna de opinion del 9/01/2015  del compañero VICENÇ SAN FRANCISCO
Link Original

No hay comentarios: