Potenciem la representació de les AAVV

Un pas endavant en la participació ciutadana a la nostra ciutat
Voler potenciar la representació veïnal i donar-li el protagonisme que li correspon, en una societat organitzada democràticament com ho és la nostra, no és cap acte de fer volar coloms, ni cap acció que pugui ser titllada de demagògica, si és que algú, llegint aquest article d'opinió, se li pot ocórrer de dir o d'escriure.

Des dels socialistes de Sant Cugat sempre hem fet una aposta clara per les dues democràcies possibles, la representativa i la participativa. I és en aquest context de la democràcia participativa que volem expressar opinió i debat, en relació a millorar, en els constituïts òrgans de participació de l'Ajuntament, la presència dels representants veïnals.

Avui en dia no podem negar que en molts d'aquests òrgans ja hi són representats els membres de les entitats veïnals, però encara no hi són en tots. Per tant, ja partim d'una primera proposta a millorar i fer, així, un pas endavant en la participació ciutadana a la nostra ciutat.

Des del PSC entenem que la representació ciutadana, canalitzada a través de les entitats veïnals (AAVV) no poden viure aïllades de la resta dels sectors i han de poder participar de la presa de decisions quant als equipaments i serveis de cultura, d'esports, els socials, els educatius, etc. Els òrgans de participació i sectorials de l'Ajuntament no poden viure d'esquena als veïns i les veïnes, que moltes vegades suporten i aguanten l'activitat de l'espai públic i del seu entorn, així com, en algunes ocasions, en són corresponsables mitjançant les AAVV dels barris. Ens cal lligar la plena participació de la ciutat amb la realitat del carrer i amb les persones que hi conviuen diàriament.


Avui en dia les entitats veïnals encara no tenen una cadira als òrgans de participació en la sectorial de Cultura, de Serveis Socials, la d'Esports, la d'Educació, la de Seguretat, la de la Violència, la de l'Agenda 21, o la de mobilitat, etc.) així com tampoc en aquells òrgans que es constitueixin al llarg del mandat com pot ser el Pacte per la Nit o la Taula del Cànnabis, per posar alguns exemples.

Tot i que Sant Cugat és una de les ciutats que més hem apostat per la Participació Ciutadana, ara també és el moment de fer una reflexió i veure en què podem millorar i una de les propostes que fem des del PSC és que s'incloguin representants de les AAVV a tots els òrgans municipals de participació de l'Ajuntament on encara no hi són representats.

En un segon graó d'aquesta escala de reflexió també fem aportacions de millora en els sistemes d'elecció dels representants als òrgans de participació, donat que entenem que l'elecció dels vicepresidents dels consells de barri, així com els seus representants al consell de ciutat, que es fa en la primera sessió plenària del consell de barri a l'inici del mandat, es designen amb els criteris de participació insuficients i poc transparents, provocant d'aquesta manera alguns malentesos.

Nosaltres proposem, per exemple, que en la primera sessió plenària del mandat (el de constitució) dels consells de barri, no s'elegeixi vicepresident ni el seu representant al consell de ciutat, sinó que es faci en una segona sessió, perquè les entitats es coneguin i puguin presentar candidatura, si així ho consideren, inclosa la proposta de la presidència, si s'escau, i que se sotmetin a votació pels membres que formen part de ple dret.

I si convé, perquè podem caminar endavant fent aquestes millores, si cal canviar o modificar el Reglament Orgànic Municipal, el de Participació Ciutadana, o els Reglaments de Consells de barri i de la resta de reglaments interns de funcionament, ho fem. Tenim molts consells i òrgans de participació i molts membres a elegir, i pensem que cal fer-ho amb total consens amb les AAVV i que hi estiguin representades en tots ells, i per tant és necessari millorar les formes d'aquesta elecció i unificar-ne els criteris.

Aquests són alguns dels motius, exemples i arguments de la moció que el Grup Municipal del PSC presentem pel ple de maig i que esperem pugui prosperar amb la finalitat de fer una passa endavant en el nostre model de participació ciutadana.

No hay comentarios: