Lluitem plegats per unes pensions dignes

El mes passat plantejàvem una proposta per donar suport a establir un sistema públic de pensions amb una major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. Preteníem a la vegada, posar llum al problema de la manca de recursos per a les pensions d'una manera seriosa i rigorosa. L'escenari que tenim davant posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les futures, i per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema, i va rebre el suport majoritari del plenari municipal.

Els pensionistes necessiten saber què pensen els seus polítics locals, perquè també hi ha aspectes que es poden afavorir des del món local i així ho fan saber els pensionistes cada setmana amb les seves concentracions.


Els socialistes considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha de considerar un dret constitucional i ha de ser incorporat com a tal en la reforma que proposem. Plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema a través de recuperar el Pacte de Toledo i el diàleg social, també aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat, establir una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat -com en la majoria dels països del nostre entorn-, i tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015, i el què comporta la regulació de la jubilació anticipada del Real Decreto de Ley 5/2013 i la Llei 23/2013, que regula el Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social. 

Creiem que és primordial garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC i racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions.

És obvi que s'han d'Incrementar els ingressos del sistema a través de complements del propi finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb ingressos procedents d'impostos fins que aquests es tornin a equilibrar el sistema, i proposem uns nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres, intensificar la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social augmentant les inspeccions de treball, i adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa de les pensions dels homes i de les dones a través d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes. I cal per últim incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública, mesura que afecta de manera majoritària les dones.

Tot això s'ha d'aconseguir amb un replantejament i una renovació del Pacte de Toledo, introduint un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses, i demostrant que el consens és possible.

Per això els socialistes seguirem treballant i seguirem donant suport a les mobilitzacions dels pensionistes, les de Sant Cugat i les d'arreu de l'estat. Recordeu cada dilluns a les dotze del migdia davant de l’Ajuntament!

PERE SOLER 

No hay comentarios: