Les altres cares del canvi climàtic


El novembre passat vam veure com es reunien a Marràqueix els especialistes del món per parlar de com hem de millorar el nostre planeta per evitar l'escalfament global. Moltes propostes i discussions van escenificar un ambient d'acord sobre la urgència de prendre mesures el més aviat possible. Estem esgotant les nostres últimes oportunitats per frenar
l'escalfament de l'atmosfera i així salvar el futur de les pròximes generacions.

Perquè el canvi climàtic no és només una qüestió de medi ambient. És abans que res un problema social. Estem parlant d'un problema de salut global i de pobresa. La contaminació per combustibles fòssils al nostre entorn és causa de moltes malalties cardíaques i respiratòries.

Les grans sequeres -aquí i arreu- generen uns grans desequilibris territorials. El repartiment de l'aigua és i serà causa de conflictes cada vegada més importants i tràgics. La manca d'aigua no afecta només les terres de cultiu i a l'agricultura. No és només un problema d'abastament a les poblacions urbanes. El canvi climàtic pot convertir l'aigua en un producte de luxe... i això ens portarà les més grans injustícies.

A Sant Cugat també hem de millorar la nostra contribució per lluitar contra el canvi climàtic. Tenim molt a fer. Des de millorar la consciència social respecte al reciclatge i el tractament de les deixalles, fins a introduir beneficis fiscals per accions que redueixin la contaminació.

Hem de potenciar l'estalvi energètic; hem de rebaixar i introduir mètodes més eficaços de reciclatge dels envasos de begudes i de tota l'alimentació; hem de canviar els nostres hàbits alimentaris (disminuint la dieta càrnica) i de desplaçaments (millorant els transports públics).

Amb les decisives contribucions de tots nosaltres col·laborem per aconseguir aquesta fita tan ambiciosa. Els polítics (des de l'àmbit local i global) han de crear el marc adient per aconseguir-lo. I hauríem de fer-ho ràpidament. Els temps se'ns escapa.

Esperem que el pròxim govern dels EUA no freni aquesta carrera. El futur dels nostres fils està en joc.

PABLO BECEIRO és militant del PSC
No hay comentarios: