Un bon acord per una ciutat millor

Feia trenta anys, si la memòria i els escrits no fallen, que els socialistes no donàvem suport a uns pressupostos locals. Algunes vegades ens havíem abstingut, d'altres fins i tot incorporat esmenes de millora, amb vot contrari... Però aquest cop, no només hem votat a favor, sinó que prèviament havíem tancat un acord de pressupost amb l'equip de govern.
 Fàcil si tenim present tres condicionants: un bon pressupost treballat amb una altra formació política, unes bones propostes del nostre programa electoral i fruit de les converses amb els veïns i veïnes i una voluntat d'arribar a l'acord.

A partir d'aquesta base sòlida l'èxit només depèn del consens i del tarannà de les persones que negocien, sense interrupcions i amb una fita concreta: assolir el millor acord per al nostre municipi. Amb un objectiu clar: fer una ciutat més amable, sostenible ambientalment, útil i vertebrada; que tingui com a premissa la cohesió del barris, repensant i optimitzant serveis, equipaments i recursos; pensant en l'habitatge; la racionalització i aplicació justa de les taxes, impostos i preus públics; i l'eficiència i l'eficàcia de l'administració. Per això les propostes les vàrem establir a partir dels tres eixos que pensem els més cabdals pel proper exercici 2017: la cohesió social i econòmica, els equipaments i la sostenibilitat i una mirada de proximitat als barris i a la mobilitat.


Per citar algunes de les propostes en relació a les taxes i impostos més socials, com les possibles bonificacions sobre la taxa pel servei de clavegueram, la segregació de la taxa d'escombraries del rebut de l'IBI, un pla d’ascensors per a les finques que ho necessitin, l'establiment d'un preu únic mensual exclusiu per a la piscina, un pla de mecenatge per a les entitats, una auditoria de responsabilitat social per empreses i organismes col·laboradors amb l'Ajuntament, avançar cap a una homogeneïtzació dels criteris de les bonificacions i les subvencions en la fiscalitat municipal, l'equiparació del tracte fiscal de les famílies monoparentals respecte les famílies nombroses, un impuls fiscal de noves iniciatives econòmiques creadores d'ocupació, la utilització d'un percentatge de l'anomenat IBI comercial per a la promoció del comerç, l'equiparació dels criteris de la T-16 de l'ATM al títols propis de bus...

També la millora i adequació dels equipaments són vitals per al nostre municipi i, en aquest sentit, propostes com el tancament lateral total de la pista esportiva Can Barata, els usos de Can Quitèria, continuar amb la inversió de l'escola d'Art o l'ampliació dels espais socials als barris, també per promoure un parc metropolità, la parada central d'autobusos de Coll Favà, o espais de socialització de gossos als barris.

Sens dubte la preservació d'un model més eficient des d'una mirada sostenible ens porta a avançar cap a les bonificacions fiscals per reduir el CO2 a l'atmosfera, la millora de la gestió dels residus comercials, així com apostar cap a nous punts de recollida selectiva (punts verds) als barris, apostar per punts de recàrrega elèctrica de vehicles als districtes, o la mateixa dignificació de l'Estany dels Alous com a microespai especial del municipi.

I altres iniciatives referides a la mobilitat i la proximitat com seguir potenciant el pla de voreres, l'enllumenat públic, l'accés a les estacions de FGC i Renfe, la senyalítica d'accés als barris, el desenvolupament del pla d'accessibilitat als carrers, provar l'eficàcia del transport públic a demanda, i la reubicació i dignificació de les parades de taxis.

Per aquestes i altres raons hem fet un pas endavant, hem arribat a un acord amb l'equip de govern respecte als pressupostos i hem dit sí a la seva realitat. Temps tindrem de valorar si hem encertat o no. Ara per ara la balança és favorable.

PERE SOLER és portaveu del PSC 

No hay comentarios: